LIFESTYLE

CELA PLANETA RASPRAVLJA OKO MATEMATIČKOG PROBLEMA: Možeš li da rešiš ovu jednačinu?

Nakon što danima nismo mogli da odlučimo koje je boje ona famozna haljina, niti šta se tačno čuje na onom čudnom audio snimku, dobili smo još jedan problem koji je podelio internet. Ovog puta je kriva matematika.

Ako ste mislili da je matematika previše komplikovana, nakon ovog jednostavnog pitanja volećete je još manje. Naime, sve je počelo kada je neko postavio kratko pitanje:

– Koliko je 8:2*(2+2)?

Deluje jednostavno, zar ne?

Nešto što bi za par sekundi rešio prosečan učenik trećeg razreda?

Međutim, javnost je brzo počela da se raspravlja oko ovog problema jer ne mogu da se dogovore da li je rešenje 1 ili 16. Na kraju krajeva, ovo nije optička varka zbog koje bi mislimo da vidimo plavu haljinu sa  crnim detaljima, iako je to bela haljina sa zlatnim detaljima. Ovo je jednostavan matematički problem koji ima samo jedan tačan odgovor, dok su svi ostali netačni.

A pre nego što vam otkrijemo tačno rešenje, šta vi kažete, da li je 8:2*(2+2) jednako 1 ili 16?

kako objašnjavaju matematički stručnjaci, ovo pitanje ipak ima dva rešenja. Naime, iako nas već u ranim razredima osnovne škole uče da množenje i deljenje imaju prednost nad sabiranjem i oduzimanjem, niko nam nije rekao da li prvo treba da množimo ili delimo. To znači da postoje dva načina da rešimo ovaj zadatak.

Prvim načinom koristimo PEMDAS metod, koji podrazumeva da deljenje ima prednost nad množenjem. U tom slučaju prvo delimo 8 sa 2, a dobijeni količnik množimo sa 4, pa je konačno rešenje 16.

Metod BODMAS ima drugo pravilo. Po njemu prvo množimo a onda delimo. A ako pratimo ovo pravilo onda je konačno rešenje 1.

Ko kaže da je matematika logična i nekomplikovana?

Facebook Comments:

Add Comment

Click here to post a comment