LIFESTYLE

OVU REČ NEMOJTE NIKADA DA IZGOVORITE: Njeno značenje će vas iznenaditi!

Reč “abrakadabra” vezuje se za magiju. Veruje se da je prvi put spomenuta u delu “Liber medicinalis” rimskog lekara i mudraca Kvinta Serena Samonika, u 3. veku nove ere. Verovatno je da on nije sam izmislio reč, već da je korišćena znatno ranije i među Rimljanima i među Grcima.

Ovaj rimski lekar navodi da je reč “abrakadabra” lek za nepoznate, smrtonosne bolesti – treba je zapisati na komadu pergamenta, umotati u komad lanenog platna i nositi oko vrata kao amajliju. Pri tome, reč treba ispisivati u redovima, i to svaki put sa jednim slovom manje na kraju, u obliku obrnutog trougla, u kome se u poslednjem redu nalazi samo slovo “a”.

Verovalo se da ta neobična reč treba da zaštiti od zlih duhova koji izazivaju bolesti i da prizove one dobre, koji imaju zaštitničku ulogu.

Postoji više teorija o nastanku reči “abrakadabra”. Prema jednoj, ona dolazi iz aramejskog jezika, od reči “avra kadavra” sa značenjem “stvaram kako govorim”. Prema drugoj, nastala je od grčkog “abraksas”, kako su pripadnici gnostičke filozofije zvali boga, a pomoću grčke numerologije zapisivala se kao 365, tj. po broju dana u godini. Jedna teorija objašnjava da je “abrakadabra” nastalo od sažimanja reči za Oca, Sina i Svetog duha, od “Ab, Ben, Ruach hakodesh”.

Prema nekim svedočanstvima, Rimljani su nosili amajlije poput onih iz teksta Serena Samonika, verujući da one lecče bolesti “izvlačeći” ih kroz ponavljanje i skraćivanje reči. U 17. veku, u “Mučnom putovanju kapetana Edvarda Fentona”, Ema Tejlor zapisala je da je izlečeno dve stotine ljudi tako što su im stavljene “abrakadabre” oko vrata, a vek kasnije nešto slično pominje i Danijel Defo u “Dnevniku iz godine kuge”.

Iako se takav način “lečenja” izgubio u 19. veku, ostajući u domenu mađioničarskih trikova, koristile su ga pojedine savremene ezoterične organizacije u svojim ritualima.